Duben 2018

  V měsíci dubnu si povídáme o domácích zvířatech a jejich mláďatech, o zvířatech, která můžeme potkat v lese, na louce, u vody. Učíme se znát i zvířata exotická, která můžeme vidět v ZOO.

Říkadlo:

KOZA, KOZA ROHATÁ, KOZA, KOZA CHLUPATÁ.

NĚKOHO SI VYBERE, NA ROHY HO NABERE.

 

ČÁP, ČÁP, ČÁP, ŽABIČKU SI LAP.

A PAK DĚLAL ZOBÁKEM KLAPY, KLAPY, KLAP.

 

Písnička:

TO JE ON, MALÝ SLON, CO SE UČÍ NA TROMBÓN.

ZDVIHÁ CHOBOT JAK TROMBÓN,

ZATROUBÍ, KDYŽ DÁŠ BONBÓN,

TO JE ON, MALÝ SLON, CO SE UČÍ NA TROMBÓN.

 

V úterý 24. 4. 2018 byl " Zápis do 1. ročníku ZŠ "

 

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 byl v MŠ i ZŠ projektový den ke DNI ZEMĚ - výroba papíru.