Příspěvky na pohybové aktivity

03.10.2017 17:49

Chtěla bych upozornit rodiče, že Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá dětem na pohybové aktivity organizované školou až 500Kč. Kdo by chtěl této možnosti využít, bude potřebovat daňový doklad o zaplacení, který vám vydá ekonomka školy.