Zápis dětí do ZŠ a MŠ

10.03.2019 09:23

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

Pržno 127, 756 23 Jablůnka

Ředitelna, mobil: + 420 720 077 354, E-mail: zsprzno@centrum.cz


Vás zve k zápisu do 1. třídy, který se koná v úterý 4. 4. 2019

od 12: 00 – 16: 00 hodin

_________________________________________________________________________

 

 

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

Pržno 127, 756 23 Jablůnka

Ředitelna, mobil: + 420 720 077 354, E-mail: zsprzno@centrum.cz


Vás zve k zápisu do mateřské školy, který se koná v úterý 7. 5. 2019

od 9: 00 – 15: 00 hodin

 

Více informací o zápisu zde:

Pozvánka zde:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE