Zápis k předškolnímu vzdělávání a k povinnému základnímu vzdělávání

15.03.2018 15:22

Informujeme všechny zájemce, že dne 24. 4. 2018 proběhne na naší škole zápis do první třídy. Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat 10. 5. 2018. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách v oddíle základní škola nebo mateřská škola - informace pro rodiče.