Obsah

Informace o ŠD


Charakteristika školní družiny

Školní družina se nachází v přízemí školy, kde byla dříve umístěna místní knihovna. Sestává ze dvou místností, z nichž větší a prostornější je herna, vybavená nábytkem, kobercem, interaktivní tabulí a množstvím společenských her, stavebnic a hraček. Menší místnost je vybavena nábytkem a je využívána především jako klidová zóna pro výtvarné činnosti. Žáci zde také svačí. Během školních prázdnin došlo ke stavebním úpravám, bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení, opraveny podlahy, nová malba v celém přízemí. Sociální zařízení pro žáky se nachází v chodbě před vstupem do ŠD.

V letošním školním roce 2022/23 navštěvuje ŠD celkem 17 žáků ZŠ z 1., 2., 3., a 4. ročníku. Z toho 8 chlapců a 9 dívek. Naše školní družina je zónou odpočinku a relaxace, ale také místem činorodosti, radosti a veselí.  Skladba činností je pestrá, při čemž vycházím z momentálního jak fyzického, tak i psychického naladění žáků, aktivity jsou jim nabízeny, nikoli přikazovány.Dalším přínosem do života dětí je možnost otevřené komunikace a to jak mezi nimi navzájem, tak i mezi nimi a dospělým. Nesoudíme, neposmíváme se, neradíme .Snažíme se pouze vyslechnout a pochopit. Pro děti, které vidí svět většinou černobíle, je tento přístup nenásilný a pozitivní. Cílem je, aby žáci ŠD navštěvovali rádi, byli zde uvolnění a spokojení a pokud možno i šťastní.  A o to se budu snažit i v tomto školním roce.

Vychovatelka Jana Chudíková