Obsah

Informace o ŠD


Charakteristika školní družiny

Školní družina se nachází v přízemí školy, kde byla dříve umístěna místní knihovna. Sestává ze dvou místností, z nichž větší a prostornější je herna, vybavená nábytkem, kobercem, interaktivní tabulí a množstvím společenských her, stavebnic a hraček. Menší místnost je vybavena nábytkem a je využívána především jako klidová zóna pro výtvarné činnosti. Žáci zde také svačí. Během školních prázdnin došlo ke stavebním úpravám, bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení, opraveny podlahy, nová malba v celém přízemí. Sociální zařízení pro žáky se nachází v chodbě před vstupem do ŠD.

V letošním školním roce 2021/22 navštěvuje ŠD celkem 17 žáků ZŠ od 1. do 3. ročníku, z toho 10 chlapců a 7 dívek. ŠD je pro žáky nejen odpočinkovou zónou, ale také místem činorosti, radosti a veselí. Skladba činností je pestrá, při čemž vycházíme z momentálního jak fyzického, tak i psychického naladění žáků, aktivity jsou jim nabízeny, nikoli přikazovány. Naším cílem je, aby žáci ŠD navštěvovali rádi, byli zde uvolnění a spokojení. 

Vychovatelky Jana Chudíková a Terezie Havlíková