Obsah

Informace o ŠD


Charakteristika školní družiny

V novém školním roce došlo k výrazným změnám v umístění školní družiny. Plánované přemístění družiny z obecního bytu do prostor bývalé knihovny, která se nacházela v přízemí respektive suterénu budovy proběhlo před Vánocemi. V průběhu ledna a února jsme postupně prostory družiny vybavili částečně původním a také novým nábytkem, který byl z části pořízen z prostředků SRPŠ.  V současnosti se tedy družina pro žáky naší školy nachází prostorné  a slunné místnosti, kde žáci tráví svůj volný čas.