Obsah

Informace o ŠD


Charakteristika školní družiny

V novém školním roce došlo k výrazným změnám v umístění školní družiny. Plánované přemístění družiny z obecního bytu do prostor bývalé knihovny, která se nacházela v přízemí respektive suterénu budovy proběhlo před Vánocemi. V průběhu ledna a února jsme postupně prostory družiny vybavili částečně původním a také novým nábytkem, který byl z části pořízen z prostředků SRPŠ.  V současnosti se tedy družina pro žáky naší školy nachází prostorné  a slunné místnosti, kde žáci tráví svůj volný čas. V těsné blízkosti družiny je relaxační místnost, která je vybavena různým tělocvičným nářadím a pinpongovým stolem. Za nepříznivého počasí tak mají žáci dostatek prostoru pro bohybové aktivity.

V dopoledních hodinách je družina také využívána pro výuku. Žáci 2. třídy jsou rozděleni na dvě vyučovací skupiny 3. ročník a 4. a 5. ročník na výuku matematiky a na 3. a 4. ročník a 5. ročník ve výuce českého jazyka. Žáci zde mají k dispozici nové stoly, které ergonomicky vyhovují jejich potřebám, interaktivní tabuli a klasickou tabuli na fixy.  

V současné době je zapsáno 24 žáků z 1. - 4. ročníku základní školy.