Obsah

Školní jídelna

Při sestavování jídelníčku v naší mateřské a základní škole se řídíme plněním spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 10/2005 Sb. o školním stravování. Dále se řídíme doporučenou pestrostí stravy vydanou Společností pro výživu, kterou schvalují i všechny krajské hygienické stanice.

Pokud je to možné, tak při nákupu dáváme přednost regionálním dodavatelům, jako je například Mlékárna Valaššské Meziříčí, firma Švirák ze Vsetína, která nám dodává maso. Pečivo nám dodává firma Lešňanka. Mraženou zeleninu a ovoce máme od firmy Nowaco. Kompoty, obilné a lustěninové suroviny nám dodává firma Nowaco, FoodWide a Kostera. Za zmínku stojí i firma Tropico, která nám dodává 100% ovocné mražené džusy.


Alergeny