Obsah

GDPR


Organizace Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín, dále jen organizace si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti - Nařízení EU 679/2016 dále jen Nařízení GDPR, Záznam o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro jejich náležité plnění má vytvořenou funkci - Pověřence ochrany osobních údajů.

Organizace získává osobní údaje těchto skupin subjektů údajů přímo od subjektu údajů, nezískává je z jiných zdrojů.

GDPR (16.2 kB)