Obsah

Kroužky


Zájmová činnost ve školním roce 2018/2019

Sportovní hry: úterý 13:15 - 14:00
Výtvarný kroužek: čtvrtek 13:00 - 14:30
Dramatický kroužek: středa 13:15 - 14:00


Žáci se mohou do jednotlivých kroužků přihlásit i ve druhém pololetí.