Zájmová činnost ve školním roce 2018/2019

Sportovní hry:               úterý          13:15 - 14:00     

Výtvarný kroužek:        čtvrtek         13:00 - 14:30      

Dramatický kroužek:     středa         13:15 - 14:00     

Žáci se mohou do jednotlivých kroužků přihlásit i ve druhém pololetí.