Obsah

Domácí příprava 1. ročník

TÝDEN 18.-22.5.

 

Milí rodiče i žáci.

Huráááá! Před námi je poslední týden samostudia a já bych chtěla poděkovat dětem, že vše vydrželi a učili se. Dík patří i rodičům za to, že své ratolesti podporovali a motivovali je k trvalé práci a společně jste překonávali i horší dny, krize, hádky apod. A právě možná jste i nalezli na této době karantény i pozitiva, která vás třeba posunula dále nebo určitým způsobem rodinu stmelila. 

                                                                                   Děkuji za spolupráci, p. uč. Marta.

 

Čtení: ze slabikáře str. 106 - 108, čtěte až po videohovoru. Zatím čtěte slova na str. 66.

Psaní: zelená písanka str. 26

            žlutá písanka str. 17,18 písmeno velké Ř zkuste nejprve na papír, potom do sešitu.

Matematika: str. 14 a 15. 

 

 

 

TÝDEN 11.-15.5.

 

Info pro rodiče:

Ředitelka ZŠ a MŠ Pržno žádá rodiče žáků ZŠ a MŠ v Pržně o přihlášení k nástupu dítěte do konce škol. roku 2019 - 2020 nejpozději do 18. 05. 2020 a to formou e-mailu. Zároveň rodiče žádá o pečlivé prostudování doporučení MŠMT k otevření škol. Podrobnější informace k provozu školy v Pržně zveřejní v příštím pracovním týdnu. 

 zsprzno@centrum.cz

 

Čtení: slabikář str. 102-105

Psaní: písanka zelená - str. 25 - velké B obtáhnout 10x, pozor na smyčku, ať není moc velká.

            písanka žlutá - str. 14-16

Matematika: str. 11-13, příklady v zelených rámečcích počítejte do sešitu.

Prvouka: učivo po dobu samostudia již máme probrané, děti budou pokračovat až ve škole.

 

 

TÝDEN 4.-7.5.

 

Milí rodiče,

posílám učivo na první květnový týden. P. uč. Marta.

Čtení - ze slabikáře str.100, 101 a slova na stranách 64 a 65. 

Doplnění učiva, možno procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-2

 

Psaní - písanka žlutá 10-13. Než začnete velká písmenka do písanky, nacvičte je první na papír, ať jsou velká a postupně zmenšujte. Kdo ještě nemá str. 12 a 15 v písance zelené, může trénovat tam. Velké písmeno nejprve obtáhni 10x a pak pokračuj. Str. 10 a 11 prosím pošlete ke kontrole.

 

Matematika - strany 8-10. K počítání příkladů je možné ukazovat na číselné ose či pravítku tak, jak je to uvedeno na str. 8 ve cv.3.

 Na straně 9 - rýsutej pomocí pravítka lehce tužkou a vybarvěte podle předlohy. Dětí ať říkají, jestli je to malý nebo velký čtverec, obdélník, trojúhelník.

Učivo je možné procvičovat na:

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/ciselna-rada-0-20

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

 

Prvouka - povídejte si o obrázku na str. 22, o tom, jaké hry děti venku rády hrají a vypracujre str. 23.

 

 

 

TÝDEN 27.-30.4.

Milí rodiče,

tento týden nás čekají tři nová písmenka Gg, Ff a Chch. Vyvodím je s dětmi na videohovoru. Prozatím můžete začít s písmenkem Gg a přečíst str. 97 ve slabikáři, a nebo číst slova na str. 62 a 63. Po mém výkladu čtěte ještě str. 98 a 99.

psaní: - zelená písanka str.24

            - žlutá písanka str. 8 -10

opis ze slabikáře do sešitu - str.70 " A já pořád, kdo to tluče a on bednář na obruče."

 

Matematika

Dostáváme se k přechodu přes číslo 10, ale nebojte, děti jsou šikovné a s vaší pomocí jistě vše hravě zvládnou. Tento týden uděláme v učebnici str. 5-7. Dětem učivo opět vysvětlím na videohovoru, kdo ale chce, může již začít na str. 5.

Ve slovních úlohách se dětí pokusí již psát odpovědi psacím a celou větou např.Teta přinesla celkem 14 růží. Zkuste prosím s dětmi vymyslet krátkou odpověď a zdůraznit, že musí začít velkým písmenkem a končit tečkou.

 

Prvouka

Děti mohou pomáhat na zahradě a poté vypracují v učebnici str. 19. Cvičení 1 - ústně a vymalují obrázek. Zeptejte se jich, co už na zahradě sám umíš a co by ses chtěl naučit?

 

Tento týden nechám na vás, jakou práci mi pošlete ke kontrole. Děkuji, s pozdravem p. uč. Marta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÝDEN 20.-24.4.

 

Dobrý den,

chtěla bych vám poděkovat za spolupráci a za to, jak se s dětmi učíte a snažíte se je motivovat k další práci. Je to někdy opravdu těžké. Musíme být ale trpělivý, děti chválit a najít si v této době nějaká pozitiva.

Český jazyk- čtení ze slabikáře str.93 - 96. Přečtěte si společně pohádku o Velké řepě. Zeptejte se dětí, co je na pohádce zvláštního. Budou vám odpovídat všelico, ale řekneme jim, že je psaná v rýmech. Najděte si je:

Svaly- přikovali, líp - Říp, vzadu - hromadu

Na str. 95 jsou básničky, pčečtěte je, jednu si vyberte a naučte se ji zpaměti. Která slova se rýmují?

Psaní:

 • zelená písanka pokud ještě nemáte str.23
 • oranž. pís.str. 4-7
 • do sešitu opsat větu ze slab. str. 69 nahoře (Koukej, Líbo, jak ten kos hopsá venku jen tak bos).

Matematika - dostáváme se letos k poslednímu dílu učebnice. Příště nás čeká už přechod přes desítku, tak doufám, že vše zvládneme bez problémů. Nyní jen opakujeme, vypracujte str. 1- 4. Některé slovní úlohy můžete vynechat.Důležité je cv. 4 na str.4. Ještě dětem sama vysvětlím.

Prvouka- vypracuj strany 17 a 18 v pracovním sešitě. Pozorutej jarní přírodu, pokud můžete, choďte do přírody a pozorujte ptáčky na jaře. Řekněte dětem, kteří ptáci jsou stěhovaví. Pozorujte kytičky v zahradě a kvetoucí stromy.

Budu ráda, když mi jakoukoliv práci od dětí pošlete k nahlédnutí.

Mějte pěkný dubnový týden,

P. uč. Marta.

 

 

 

TÝDEN 14. - 17.4

A máme po Velikonocích, doufám, že jste si užili poklidné Velikonoce a jarního sluníčka. Můžeme se tedy pustit do další práce.

Český jazyk

Čtení: Budeme upevňovat a procvičovat písmenko Ř,ř. Děti mohou písmenko hledat v textu, nebo říkat kolikáté je to písmenko ve slově, vymýšlet slova s Ř,ř apod. Ve slabikáři čtětě strany 89 a 90. Pak si vyberte buď str. 91 nebo 92. Kdo chce, může články oba.

Psaní: Přečtěte si společně v učebnici na str. 34 nahoře 4 řádky s písmenem Z,z. Poté je dětem nadiktujte jako diktát. Upozorněte je na to, že na začátku věty se píše velké písmenko a na konci tečka. Pište do sešitu nebo na papír. Každá věta na nový řádek. Práci mi pošlete ke kontrole na Mess. Děkuji.

Písanka 3 (oranžová) - strany 1-3

 

Matematika: dokončíme matematiku 3:

 • str. 30- cv.1- řekněte dětem, že sčítat se dá i pod sebou neboli písemně. 
 • cv. 5 do sešitu
 • cv. 6 a 7 vynecháme
 • str. 31 celá, cv. 5 do sešitu, cv. 7 je dobrovolné
 • str. 32 - prosím, ať děti pracují zcela samostatně, pošlete ke kontrole přes Mess.

Prvouka: Velikonoční tématika je dobrovolná, kdo chce, může vypracovat str. 28 a 29 nebo si vyberte jen, co se vám líbí.

Pěkný týden přeje p.uč. Marta.

                       

 

                                                                                             

                                                                                                

TÝDEN 6.-8.4.

Milí rodiče,

tento týden posílám učivo jen do středy, neboť děti čekají Velikonoční prázdniny. Poprosila bych vás ale, abyste každý den společně četli a děti tak nevypadnou z režimu. Rozvrhněte si učivo, jak vám to vyhovuje, klidně na celý týden.

Přeji klidné Velikonoce v rodinném kruhu.                              

P. uč. Marta.

 

Slabikář - upevňování písmen Ž,ž - čtení textu str. 86-88

 

Písanka žlutá - dokončit celou. 

 

Nadiktujte dětem 10 slov z písanky s písmeny Z, z, H, h, K, k. Prosím, nepomáhejte, ať vím, jak jim to jde. Práci vyfoťte a pošlete ke kontrole. 

 

Matematika - stranu 27 vynecháme, děti vypracují str. 28 a 29. Budeme se zabývat vážením a jednotkou kg. Opět děti mohou pomáhat v kuchyni a vážit mouku, cukr atd. Řekněte si,  jaké druhy vah existují např. kuchyňská, osobní, misková. Zelené rámečky protentokrát můžete vynechat.

 

Prvouka - pozorujte jarní přírodu, vypracovat str. 16.

 

 

 

 

TÝDEN 30.3. - 3.4.

Český jazyk 

 • Milí rodiče, máme tu další týden a s ním nové učivo.
 • Upevňování písmene b - hledání slov s písmenem b, slova s b na začátku slov apod. Slabikář 82,83.
 • Písmeno Ž,ž - hledání písmen v textu, slabiky, hledání slov s písmeny Ž,ž na začátku slov apod. Slabikář str. 84,85. Prac. sešit dle zvážení.

Učivo můžete procvičit na stránkách http://rysava.websnadno.cz/Cteni.html kde si v kolonce 2. pololetí budete procvičovat postupně písmena - C,Č,B,b,d,p,Ž.

http://rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html - zde je možné procvičit jednotlivá písmena psací, např. h,H, k,K,z,Z aj .Klikejte na písmenka v tom pořadí, jak jdou obrázky po sobě. Dle zvážení dětem dávejte diktáty písmen a slov.

 • Děti chvalte a raději udělejte méně práce v klidu, než příliš mnoho s křikem a slzičkami. Přeji pevné nervy v této náročné době a mrzí mě, že právě prvňáci musí pracovat doma a vše je na rodičích.

Děkuji vám za spolupráci a těším se, že se s dětmi tento týden uslyším a uvidím.  M.V.

                         

                         

                          

Psaní

 • Budeme psát pouze do žluté písanky slova a věty strana 27 - 29. Doporučuji zařazovat dětem činnosti na rozvoj jemné motoriky např. hry Lego, pexeso, navlékání korálků, omalovánky, zapínání knoflíků, vázání tkaniček apod.

Matematika

Prvouka

 • Podívejte se na pohádku O dvanácti měsíčkách, nebo jí dětem přečtěte z knížky. Poté vypracujte v učebnici str. 14. Nechte děti vyprávět pohádku vlastními slovy. Co kdyby vám tentokrát pověděly pohádku na dobrou noc děti?
 • Na str. 14 v učebnici si povídejte o ročním období. Jak vypadá příroda? Zeptejte se dětí, co rádi dělají v zimě, v létě , s čím si hrají na podzim atd.