Obsah

Domácí příprava 1. ročník

TÝDEN 30.3. - 3.4.

Český jazyk 

  • Milí rodiče, máme tu další týden a s ním nové učivo.
  • Upevňování písmene b - hledání slov s písmenem b, slova s b na začátku slov apod. Slabikář 82,83.
  • Písmeno Ž,ž - hledání písmen v textu, slabiky, hledání slov s písmeny Ž,ž na začátku slov apod. Slabikář str. 84,85. Prac. sešit dle zvážení.

Učivo můžete procvičit na stránkách http://rysava.websnadno.cz/Cteni.html kde si v kolonce 2. pololetí budete procvičovat postupně písmena - C,Č,B,b,d,p,Ž.

http://rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html - zde je možné procvičit jednotlivá písmena psací, např. h,H, k,K,z,Z aj .Klikejte na písmenka v tom pořadí, jak jdou obrázky po sobě. Dle zvážení dětem dávejte diktáty písmen a slov.

  • Děti chvalte a raději udělejte méně práce v klidu, než příliš mnoho s křikem a slzičkami. Přeji pevné nervy v této náročné době a mrzí mě, že právě prvňáci musí pracovat doma a vše je na rodičích.

Děkuji vám za spolupráci a těším se, že se s dětmi tento týden uslyším a uvidím.  M.V.

                         

                         

                          

Psaní

  • Budeme psát pouze do žluté písanky slova a věty strana 27 - 29. Doporučuji zařazovat dětem činnosti na rozvoj jemné motoriky např. hry Lego, pexeso, navlékání korálků, omalovánky, zapínání knoflíků, vázání tkaniček apod.

Matematika

Prvouka

  • Podívejte se na pohádku O dvanácti měsíčkách, nebo jí dětem přečtěte z knížky. Poté vypracujte v učebnici str. 14. Nechte děti vyprávět pohádku vlastními slovy. Co kdyby vám tentokrát pověděly pohádku na dobrou noc děti?
  • Na str. 14 v učebnici si povídejte o ročním období. Jak vypadá příroda? Zeptejte se dětí, co rádi dělají v zimě, v létě , s čím si hrají na podzim atd.