Obsah

3. a 5. ročník- PaedDr. Katarína Fujašová

1katkafujasova@centrum.cz

 

3. ročník

31.03. 2020  -  9:00h  ČJ - Vyjmenovaná slova po P: Potřebovat budeš:         - nastříhané kartičky s vyjmenovanými slovy (máš je v pošt. schránce)                                                                           - výkres A4 s narýsovanými řádky pro slova příbuzná - znáš to - vyráběli jsme si takouvou mapu vyjmenovaných slov i ve škole                                                                               - lepidlo, pero, učebnici ČJ 

01.04. - MAT:  Dělení se zbytkem

Potřebovat budeš:  školní sešit, pero, tabulku násobení (můžeš si ji vytisknout, případně vyrobit)                             Tabulka násobků.docx (95.23 kB)

02.04. - ČJ: Pokračování ve vyjm. slovech po P

Hotový již mějte výkres s vyjm. slovy - po slovo kopyto = nalepené kartičky s vyjm. slovy + slova příbuzná (najdete je v učebnici a na skolakov.eu) Toho 2.4. si ty výkresy překontroluji a nastříhaný mějte zbytek kartiček, taky si připravte další výkres, abyste měli na co ty kartičky lepit.

03.04. - GEOM: Čtverec - opakování učiva

Připrav si: učebnici Mat. a sešit do geometrie.

 

DÚ do ČJ: Seznam se s ,,chytáky" ve vyjmenovaných slovech po P: vyhledej si uvedenou stránku a procvičuj dvojice slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rozlisovani-dvojic/cviceni1.htm

 

 

Domácí příprava na týden

06. 04. - 10.04. 2020

INFO pro rodiče žáků 3. a 5. roč..docx (14.72 kB)

 

Český jazyk: 

Opakování a upevňování učiva - SLOVESA - osoba, číslo, čas (učebnice str. 87 - 90) + https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

Vyjmenovaná slova po obojet. souhlásce S ( učeb. str. 92 - 100) vyrob si přehled vyjmenovaných a příbuzných slov z nastříhaných a nalepených kartiček; příbuzná slova vyhledáš nejen na str. 93, ale máš je i v dalších cvičeních po str. 100

Tabulka vyjm. slov po P, S: Vyjmenovaná slova po P, S.docx

Psaní: nezapomínej na zásady správného sezení u psaní, sklon písanky, správné držení psací potřeby, hlídej si sklon písma, úpravu a čistotu práce. Nezapomínej:,,práce kvapná - málo platná"; pokračuj v Písance

Matematika:

Násobení a dělení mimo obor násobilek (uč. str. 124 -127)

Geometrie:

Kruh, kružnice (učeb. str. 89-90)                                  Rýsování kružnice - str. 96

Prvouka:

Rostliny - /kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté, chráněné, okrasné, užitkové/ + LÉTO  NA  ZAHRADĚ ( učeb. str. 40-47) - vypracujte krátké zápisky s obrázky kreslenými, lepenými,... buďte kreativní

 

Čemu se budeme věnovat v průběhu videohovorů:

06.04. ČJ - slovesa /učebnice ČJ, papír, pero/

POZOR! DOMÁCÍ PRÁCE KE KONTROLE!

PL č. 1- Opak.uč. ČJ 3.docx (16.67 kB) : termín odevzdání -  7.4.2020

PL č. 2 - Opak.uč. ČJ 3.docx (18.84 kB): termín odevzdání - 8.4.2020

MATEMATIKA KE KONTROLE:

PL. 1 z mat. VELIKONOČNÍ POČTY PRO TŘEŤÁČKY 1.docx - termín odevzdání 12. 4. 

PL. 2 z mat. Násobení a dělení mimo obor násobilek.docx

- termín odevzdání 15. 4.

 

Domácí příprava na týden

13.04. - 17.04. 2020

 

ČJ: Vyjmenovaná slova po oboj. souhl. S ( uč. str. 92,93 - zde jsou slova vyjmenovaná a slova příbuzná pro již zavedený systém výroby přehledu a porozumění vyjm. slov - každý žák si tenhle přehled vyrobí a přepošle k náhledu. Dobré by bylo podívat se i na jiná příbuzná slova - na straně 93 jich je poskromně. S dalšími příbuznými slovy se můžete seznámit v řadě cvičení až po str. 100);  součástí učiva o vyjmenovaných slovech po S jsou i pravopisné chytáky. Na ty se podívejte na známých stránkách  skolakov.eu a rysava. websnadno. K učivu o vyjmen. slovech nebudou probíhat videohovory.  Koncem týdne - ve čtvrtek - se společně s žáky podíváme na slova protikladná.

 

ČT/PS:                                                                                           

Číst - číst - číst: cokoli adekvátního věku dítěte, no hlavně hlasitě a srozumitelně. V Písance II.díl - pokračujte (jedna stránka denně stačí, raději méně, ale poctivě)

MAT:                                                                                       

Celý týden opakujte a upevňujte - Dělení se zbytkem, Násobení a dělení mimo obor malé násobilky a Dělení násobků deseti jednocifernými čísly. - postup jsme si ukázali, následuje trénink

GEOM.:                                                                                       

Kruh, kružnice, rýsování kružnice - opakování ( v pátek - 17. 4. na Skype)

PRVO:                                                                                     

Léto na poli: uč. str. 48-49, Části kvetoucích rostlin: str.50 - 55. (Nelekejte se toho rozsahu. Stačí, když žák na nakresleném obrázku v sešitě popíše části rostliny a na základě dvojstran: LÉTO  NA  ZAHRADĚ, LÉTO NA LOUCE,... dokáže pojmenovat 5 - 10 zástupců)

KRÁTKÁ  REKAPITULACE VIDEOHOVORŮ V TOMTO TÝDNU:     

ÚT.: 14. 4. - NIC         

ST.: 15. 4.  -NIC    

ČTV.:16. 4. - ČJ /slova protikladná/                

PÁ.: 17. 4. - Geom. -  kruh, kružnice

NADÁLE PROSÍM ŽÁKY I RODIČE O PRAVIDELNOU KONTROLU ŠKOLNÍCH STRÁNEK - ZADÁVÁNÍ PRÁCE A VČASNÉ ODEVZDÁVÁNÍ KE KONTROLE. U VĚTŠINY ŽÁKŮ NÁM TO FUNGUJE. POKUD S TÍMTO MÁTE NĚKDO NĚJAKÝ PROBLÉM, VOLEJTE, PIŠTE, VYMYSLÍM JINOU MOŽNOST. PRÁCE ŽÁKŮ SE KE MNĚ NĚJAK DOSTAT MUSÍ.

 

ČJ - ke kontrole:   PL č. 3 - Opak uč. ČJ 3 - určování pádů podstat. jmen.docx

 

Vážení rodiče, společnost KALIBRO nás požádala o zaslání dotazníku pro rodiče, který si máte možnost otevřít v oddělení AKTUALITY. Dotazník je dobrovolný.

 

Domácí příprava na týden 

20.04. - 24. 04. 2020

ČJ:

Vyjmenovaná slova po oboj. souhlásce V (uč. str.102 - 111, slova vyjmenovaná + slova příbuzná + chytáky = vše dle zavedeného systému práce. Prosím i o průběžné opakování staršího učiva - diktáty, cvičení k procvičování, doplňovačky,  práce s web. stránkami. Pro každého, kdo chce, je práce dost)

Tabulka vyjmenovaných slov po V:                                          Vyjmenovaná slova po V.docx 

 

MAT.:

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem ( uč. str. 130 - 132) 

 

GEOM.:

Kružnice, kruh - opakování a rozšiřování učiva

 

PRVO.:

Opakování a upevňování učiva: Rostliny (uč. str. 38 - 55); + úvod do učiva: Živočichové - společné znaky živočichů: str. 56 - 57. Žáci si vypracují výpisky k jednotlivým znakům živočichů - najdete je v bledě zelených rámečcích a písemně zodpoví otázky č. 14 a 15 na str. 57

 

TÉMATA  VIDEOHOVORŮ V TOMTO TÝDNU:

PO.: Mat: - Násobení dvojcif. čísel jednocif. činitelem 

ÚT.: Mat.: - -//-

ST.: ČJ.: Vyjmenovaná slova po S, V - opakování

ČT.: Geom.: Trojúhelník -  opakování učiva

PÁ.: Geom.: Kružnice, kruh

!Domácí práce ke kontrole! - budu přidávat postupně. Takže, kocourci, pravidelně sledovat stránky.

 

ČJ - ke kontrole:

ČJ 3. roč. PL č. 4 - Vyjmenovaná slova po S.docx ► do 22. 4.

 

Domácí samostudium v týdnu

27.04. - 01. 04. 2020

 

Český jazyk:

Celý týden se věnujte opakování, procvičování a upevňování staršího učiva - zvláště vyjmenovaným slovům a slovům příbuzným B, L, M, P, S, V ( ve 4. ročníku na to nebude tolik času) i na těchto stránkách

www.umimecesky.cz › cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

jsou zde různé hry i diktáty

 

Matematika: 

Každým dnem se budeme věnovat jednotkám délky, hmotnosti, objemu, času; (tady bych poprosila rodiče o zapojení dětí do různého měření, vážení a pod. U tohoto učiva není nad praktické činnosti)  Páteční - sváteční geometrie nebude 

 

Prvouka:

Stavba těla živočichů uč. str. 58-59                             Pro změnu činnosti  posílám PL k vytištění. Vybarvené a vyplněné pracovní listy si pak mohou  žáci nalepit do sešitů.

PRVO 3. roč. - ryby, obojživelníci.docx

PRVO 3.roč. - plazi, ptáci.docx

PRVO 3. roč. - savci.docx

 

I žáčky třeťáčky chválím za výbornou domácí práci a taky jejich rodiče za spolupráci v této nelehké výuce. Jde vám to skvěle, nepolevujte, pracujte nadále tak dobře, jak doposud.

 

 

Domácí samostudium  v týdnu 

04. 05. - 08. 05. 2020

 

ČJ:

Vyjmenovaná slova po obojetné souhlásce Z: uč. str. 113 - 115: slova vyjmenovaná + slova příbuzná + chytáky  - skolakov.eu › cesky-jazyk-3-trida

Tabulka vyjmenovaných slov po Z:

Vyjmenovaná slova po Z.docx

 

MAT:

Procvičování jdnotek délky, hmotnosti, objemu, času - sčítání, odčítání, převody  - hravé procvičování

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky

 

GEOM:

Konstrukce trojúhelníku: uč. str.149

PRVO:

Bezobratlí - str. 60

omalovánky k vytištění, vybarvení a nalepení do sešitů    Bezobratlí 3.roč.docx                                                  - k živočichům si připište název živočicha, můžete i latinský, pokud najdete

( U tohoto učiva žáci s oblibou pracují s dostupnou dětskou literaturou, informace o jednotlivých zástupcích vyhledávají v encyklopediích, kde získavají i různé zajímavosti a pod.)

PLÁN VIDEOHOVORŮ V TOMTO TÝDNU:

PO: Mat -  opakování veličin /délka, hmotnost, objem, čas/

ÚT: ČJ - vyjmenovaná slova po Z

ST: Geom. - konstrukce kružnice  - opakování

ČT: Geom. - konstrukce trojúhelníku

PÁ: 08.05. - nic

 

 

Vážení rodiče, koncem dubna nás opět společnost Kalibro požádala o následovné:

Svým žákům laskavě rozešlete odkazy na naše veřejné dotazníky:

Dotazník pro mladší žáky (1. - 5. ročník ZŠ, žáci ho vyplňují s rodiči):
https://dotazniky.kalibro.cz/survey/ZkW3YrWVHLKCl3AaP3ON

 

ČJ - prosím ke kontrole:

PL č. 5 - procvičujeme vyjmenovaná slova se syslem Vasilem : PL č. 5 - procvičování vyjmenovaných slov se syslem Vasilem.docx

 

 

Domácí příprava v týdnu 

11. 05. - 15. 05. 2020

 

ČJ:

Přídavná jména uč. str. 116 + Zájmena uč.str. 117 

 

MAT:

Písemné násobení jednociferným činitelem uč. str.150 - 153 /trénovat násobilku!/

 

GEOM:

Opakujeme rýsování trojúhelníku

Rýsujeme čtvercovou síť

 

PRVO:

Čím se živí živočichové: uč. str. 61                            PL - Čím se živí živočichové.docx

Chráníme přírodu: uč. str. 62

 

Plán videohovorů v tomto týdnu:

PO: ČJ - Přídavná jména

ÚT: ČJ - Zájmena

ST: MAT - písemné násobení

ČT: MAT - písemné násobení

PÁ: GEOM - rýsujeme čtvercovou síť

 

Prosíme rodiče o přečtení důležitých informací k otevření škol -  najdete  je v AKTUALITÁCH.

 

Domácí samostudium v týdnu

18.05. - 22.05.2020

 

ČJ:

Zájmena - opakování hrou

  https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

Číslovky - uč. str. 118

 

MAT:

Počítání se závorkami

+ Zaokrouhlování trojciferných čísel uč. str. 86

 

GEOM:

Tělesa uč.str. 155 (K páteční výuce si připravte modely těles - krabičky, obaly, hračky,...)

 

PRVO:

Chráníme přírodu uč. str. 62  Ekologie.docx

+ Ohrožené druhy rostlin a zvířat str. 63

 

Plán videohovorů v tomto týdnu:

ÚT: ČJ - Číslovky

ST: MAT

ČT: MAT

PÁ: GEOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník

31.03.2020 - 10:00h  ČJ - Skloňování přídavných jmen.

Potřebovat budeš: učebnici ČJ, sešit školní, pero, zvýrazňovač, barevné pastelky

01.04. - MAT: Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Potřebovat budeš: učebnici Mat, sešit, pero

02.04. - ČJ: Skloňov. přídavných jmen měkkých - opakováni

Děti, do pracovního listu spojím opakov. přídav. jmen tvrdých i měkkých - takže vám ho pošlu až příští týden.

K zítřejšímu spojení /t.j. 01.04./ - Buďte, prosím, trpěliví. Technika je přetížená a 10 lidí nastíhá obsluhovat. Proto so zkusíme rozdělit na 2 týmy: v 10:00 h: V. Bajza, M. Bajzová, Š. Dančák, Š.Houžva a K. Sichová; a v 10:30 h: A. Bělíčková, V. Melicher, V. Možíš, N. Vernerová a L. Jakob. Snad to bude lepší, pokud ne, uděláme to rozdělení zase jinak. /Je třeba no nastavit - pak se to rozjede/.     

Každou středu od 15:00 - 17:00 h budu mít vyhrazený čas pro individ. hovory = pro jednotlivce, kteří potřebují znova učivo zopakovat. Zájemci - předem se ohlaste a hlavně mne informujte, co potřebujete zopakovat.

INFO do AJ: pro komunikaci s p. uč. Anglického jazyka požádejte rodiče o založení e-mailu. V této příloze máte další instrukce: anglictina-Przno.doc (24.5 kB)

03.04. - GEOM.: Převádění jednotek obsahu

Připrav si: sešit do geometrie a učebnici Mat., tužku.

 Tabulka převodů - jednotky obsahu.jpg (3.39 MB)

 

Domácí příprava na týden

06.04. - 10.04. 2020

INFO pro rodiče žáků 3. a 5. roč..docx (14.72 kB)

 

ČJ:  Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích (uč. str. 102 - 103) - opakování + stupňování přídav. jmen (str. 104 - 106) - opakování, upevňování, procvičování

Mat.: Písemné dělení dvojcif. dělitelem - zkrácený zápis ( učeb. str. 63)

Geom.: další jednotky obsahu - převody (str. 83 - 84)

VL/ Z: Německo - evropská velmoc (uč. str. 50, 51)

VL/D: Z poddaného člověka občan ( str. 28 - 29) - http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html = vypracuj si zápis =  09. Politické probuzení

Příro: ČR - oblast mírného podnebného pásu (uč. str.42 - 45)

Čemu se budeme věnovat v průběhu videohovorů:

06.04. ČJ: Skloňování příd. jmen PŘIVLASTŇOVACÍCH

 

POZOR! DOMÁCÍ PRÁCE KE KONTROLE!

Shoda přísudku s podmětem TEST 5.roč.docx (14.82 kB)

termín odevzdání - 8.4.2020

 

PL č. 1 MAT Písemné dělení dvojciferným dělitelem - delší zápis nový.docx

PL. č 2 MAT Písemné dělení dvojciferným dělitelem- zkrácený zápis.docx

 termín odevzdání  PL z MAT - 12. 4. 2020

 

Domácí práce na týden

13.4. - 17. 4. 2020

 

ČJ

Shrnutí učiva o přídavných jménech - pracovat budeme s tabulkou na str.106 v učebnici + Zájmena str. 108 a dále

 

MAT

Desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání deset. čísel: uč. str. 86 a dále

 

GEOM

Porovnávání úhlů, osa úhlu: str.121

 

PŘÍR

Třídění živých organizmů.: str. 46 -49, vypracuj si výpisky a pomalu se připravuj na opakování učiva, které najdeš na str. 50 - OPAKOVACÍ  KRABIČKY/Člověk a živá příroda/

 

VL/Z

Rakouská republika - str. 52 - 53, podle známé osnovy vypracuj zápisky a pro zajímavost se podívejte na  https://www.youtube.com/watch?v=Vl0wL9HIXAM -  TOP 7

https://www.youtube.com/watch?v=FmuMIVa8dhU - dokument

 

VL/D

Stroje ovládly život : uč. str. 30 - 31 - prostuduj a za učivem na str. 31 máš 5 otázek, které písemně zodpověz. I tady se blíží souhrnné opakování!

 

NADÁLE PROSÍM ŽÁKY I RODIČE O PRAVIDELNOU KONTROLU ŠKOLNÍCH STRÁNEK - ZADÁVÁNÍ PRÁCE A VČASNÉ ODEVZDÁVÁNÍ KE KONTROLE. U VĚTŠINY ŽÁKŮ NÁM TO FUNGUJE. POKUD S TÍMTO MÁTE NĚKDO NĚJAKÝ PROBLÉM, VOLEJTE, PIŠTE, VYMYSLÍM JINOU MOŽNOST. PRÁCE ŽÁKŮ SE KE MNĚ NĚJAK DOSTAT MUSÍ.

 

PL č. 2 ČJ - Koncovky přídavných jmen.docx

 

Vážení rodiče, společnost KALIBRO nás požádala o zaslání dotazníku pro rodiče, který si máte možnost otevřít v oddělení AKTUALITY. Dotazník je dobrovolný.

 

Domácí příprava na týden

20.04. - 24.04. 2020

 

ČJ.:

Zájmena ( uč. str. 108, ....)

 

MAT.:

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

 

GEOM.:

další jednotky obsahu - dokončení z minulého týdne + Porovnávání úhlů, osa úhlu, osově souměrné útvary (uč. str. 121 - 122)

 

PŘÍR.:

svědomitá příprava na testík po Internetu (uč. str. 50 - Člověk a živá příroda. Žák si vylosuje 3 otázky, písemně zodpoví, ofotí a přepošle)

VL/Z.:

I zde vás, milí moji, čeká menší ověřování znalostí. V průběhu týdne do vašich pošt. schránek vložím složku s pracovními listy (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) které vypracuješ, s nebo bez učebnice - to já nezjistím. Sám se ověř, co a kolik toho umíš bez učebnice. Sami dobře víte, že učíte se pro sebe, ne pro známky. Vypracované listy + ofocenou práci -zápisy- ze škol. sešitu mi pak do konce týdne odešlete k náhledu. 

VL/D.:

Národ sobě - nádherné povídání o vzniku Rakousko - Uherska, příchode T.G. Masaryka do Čech a rozvoji kultury a umění (uč. str. 32-33)                                                       Vždy před novým učivem doporučuji si ve zkratce zopakovat - připomenout učivo předešlé, aby jste chápali souvislosti a návaznost. Se zápisy si opět můžete pomoci 

http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html

11. Národ sobě    
13. Hospodářský růst českých zemí    

14. Nové uspořádání společnosti

!Domácí práce ke kontrole! - budu přidávat postupně - takže,broučci, pravidelně sledovat stránky

 

ČJ - ke kontrole:

 PL č. 3 ČJ - opakov. učiva, podstatná jména -určov. mluv. kategorií.docx   ► do konce týdne

 

 

Domácí samostudium v týdnu

27. 04. - 01. 05. 2020

 

ČJ: 

Zájmena - skloňování zájmen str. 111 ⇒ a dále

Skloňování zájmen.docx: já, ty, my, vy, se - vytisknout a nalepit, nebo přepsat do sešitu

- další skloňování zájmen vyhledejte sami na:http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php = postupujte dle učebnice ČJ

 

MAT:

procvičování desetinných čísel

MAT/GEOM: 

pravidelné obrazce str. 127; vzájemná poloha dvou kružnic str. 134

 

PŘÍR:

TC: Člověk str. 51,52 - společné znaky s ostatními živočichy - vypsat do sešitů + obkreslit si postavičku lidského těla ze str. 52  a podle požadovaných popisků připsat názvy částí těla (inspiraci najdeš i zde:  https://www.google.com/search?q=%C4%8Dlov%C4%9Bk+%C4%8D%C3%A1sti+t%C4%9Bla&source=lmns&hl=cs&ved=2ahUKEwi2psTHvonpAhVQuKQKHSglAh8Q_AUoAHoECAEQAA

 

VL/Z: 

Evropa - jeden ze světadílů str. 54 - 55 

- poloha Evropy str. 54 

slepá mapa k vytištění, obkreslení č.1:

Kontinenty- světadíly.docx - při práci s mapou pracuj s učebnicí, případně s mapou světa. Mapku si vystřihni, nalep do sešitu a připiš názvy kontinentů a názvy oceánů, v té samé mapě barevně vyznač hranice Evropy

2.  slepá mapa k vytištění: Evropa - slepá mapa.docx - tuto sl. mapu budeš potřebovat k zakreslení  evrop. poloostrovů a ostrovů - opět spolupracuj s učebnicí str. 55, případně  s příruční mapou z učebnice. Mapu si nech vytisknout 3x, doplň názvy poloostrovů a ostrovů a nalep do sešitu. (Ty další kopie si odlož - budeme je potřebovat k dalším popiskům. Pokud by jste měli problém s vytištěním slepých map, dejte mi vědět - vytisknu vám je a vložím do pošt. schránky)

Výbornou pomůckou k procvičování vlastivědného učiva tohoto typu jsou tyto stránky: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy - znáte je, používáme je i ve škole

 

VL/D:

Na testování se ze znalostí (str. 34 - OPAKOVÁNÍ č. 3) není dostatek času, proto jedeme dál:

Češi a Němci str. 35 - požaduji zápisy, které si vypracuješ na základě zodpovězení otázek za učivem na str. 35

podívat se můžeš i na tohleto:    https://www.youtube.com/results?search_query=sou%C5%BEit%C3%AD+%C4%8Dech%C5%AF+a+n%C4%9Bmc%C5%AF,

případně na Dějiny udatného českého národa

 

Opět chválím všechny žáky a i jejich rodiče za uspokojivou spolupráci v této nelehké výuce. Jde vám to dobře, nepolevujte, pracujte, vzdělávejte se -  blížíme se k cíli.

 

 

Domácí samostudium v týdnu 

 04.05. - 08.05. 2020

 

ČJ:

Zájmena - dokončení; celý týden se věnujte procvičování, upevňování a správnému použití jednotlivých tvarů zájmen (použití jsme si vysvětlili pomocí tabulek). Koncem týdne se podívejte i na shrnutí učiva o zájmenech uč. str. 116 a taky vám chystám PL č.4 - Zájmena

MAT: (desetinná čísla dokončíme příští týden)

Tento týden posílíme geometrii a v ní se podíváme na pravidelné obrazce, vzájemnou polohu dvou kružnic a na krychli a kvádr

 

PŘÍR:

Kostra člověka - str. 53, 54     Kostra člověka.docx

Svalová soustava - str. 55   Svalová soustava.docx

Dýchací soustava - str. 56  Dýchací soustava.docx

Přiložené pracovní listy slouží k vykopírování, vyznačení jednotlivých částí dle učebnice a nalepení do sešitů. U jednotlivých soustav by bylo dobré uchopit encyklopedii člověka, případně se podívat na rysava.websnadno.cz/Zápisy - 

48. Kostra - opora těla

 49. Svaly - ústrojí pohybu                                                       53. Dýchací soustava

Materiálu ke studiu je hodně - stačí si najít ten nejsrozumitelnější a pojede to jak ,,namydlený blesk"

 

VL/Z: 

Povrch Evropy ( nížiny, vysočiny) - uč. str. 55, 56

Pracuješ s dalším kusem slepé mapy Evropy - do které si podle učebnice zakresli a pojmenuj evrop. nížiny a vysočiny. Nezapomínej na správnou barevnost: barva zelená - nížiny, barva hnědá vysočiny. Doporučuji pracovat s dalším kusem slepé mapy proto, aby se ti informace nemíchaly. Slepé mapy máš v minulém týdnu.

 

VL/D:

Směřujeme k samostatnosti (1. světová válka, život lidí v čase války) - uč. str. 36 

https://docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i8

Dokumenty, které vám posílám, nepodceňujte. Častokrát jsou vzácnější než výklad. Berte to - jako návštěvu kina.

 

Vážení rodiče, koncem dubna nás opět společnost Kalibro požádala o následovné:

Svým žáků laskavě rozešlete odkazy na naše veřejné dotazníky:

Dotazník pro mladší žáky (1. - 5. ročník ZŠ, žáci ho vyplňují s rodiči):
https://dotazniky.kalibro.cz/survey/ZkW3YrWVHLKCl3AaP3ON

 

 

Domácí samostudium v týdnu 11.05.-15.05.2020

 

ČJ - ke kontrole: 

PL č. 4 ČJ - Zájmena.docx

Prosíme rodiče o přečtení důležitých informací k otevření škol - najdete je v AKTUALITÁCH.

 

ČJ:

Číslovky - uč.str.118,119

 

MAT: 

Násobení desetinných čísel deseti a stem  uč. str.135 - 137

 

GEOM:

Povrch krychle, povrch kvádru

 

PŘÍR:

Oběhová soustava str. 57 Oběhová - cévní- soustava.docx

Trávicí soustava str. 58 -59 Trávicí soustava.docx

Vylučovací soustava str.60  Vylučovací soustava.docx

Pracovní listy k vytištění, vybarvení, doplnění legendy a nalepení do sešitu.

 

VL/Z:

Vodstvo Evropy- slané vody a sladké vody  str. 57,58,59/zápis a zakreslení si můžete rozdělit na dvě slepé mapy/ 

SLANÉ VODY.docx

SLADKÉ VODY.docx

15. Evropa - vodstvo (www.rysava)

 

VL/D:

Odpor proti Rakousko - Uhersku,

Konec války,

Vznik Československé republiky: str. 37, 38 (dokončení látky z minulého týdne)

www.rysava

16. Vznik Československé republiky    
17. ČSR - tvář nového státu    
18. První prezident - T.G.Masaryk

 

 

Domácí samostudium v týdnu 

18.05. - 22.05. 2020

 

ČJ:

Číslovky - opakování, upevňování uč. str.120 - shrnutí

+ Skloňování číslovek str.121 - 124

 

MAT:

Jednoduché úlohy s procenty uč. str.116

Aritmetický průměr uč. str. 117

 

PŘÍRO:

u těchto tří soustav se pokus zápisy vypracovat na základě doporučených prezentací

Kožní soustava uč. str.61 - podívej se na:

https://www.zs-stepanska.cz/data/fotky_viceucel/Pavla/Dokumenty/prezentace/Ko%C5%BEn%C3%AD%20soustava.pdf 

- zápisy se snaž vypracovat samostatně 

Smyslová soustava uč. str. 62 - podívej se na:

 http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Smyslov%C3%A1-soustava-pracovn%C3%AD-list.pdf

Nervová soustava uč. str. 63 - podívej se na:

https://dum.rvp.cz/materialy/nervova-soustava-3.html

 

VL/Z:

Podnebí Evropy, Rostliny a živočichové, Hospodářství, Obyvatelstvo Evropy str.60 - 63           ( Nelekej se množství obsahu -  s většinou informací jste se už setkali v jiných tématech a i předmětech)

 

VL/D:

Tvář Československé republiky uč. str. 40 - 42 

http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html

19. Jak se žilo v první republice    
20. Republika se hroutí    
21. Okupace českých zemí

 

 

Skloňování číslovek - přehled.docx - materiál k vytištění