Obsah

Historie školy


První písemná zpráva o škole v Pržně pochází z roku 1660 a je vázána na činnost katolické farnosti. Výuka dětí neprobíhala v samostatné školní budově a byla orientována jiným směrem než dnes. Výstavba katolické školní budovy spadá do roku 1685. Po přijetí Tolerančního patentu v r. 1781 si občané Pržna vydržují nekatolického učitele, posléze budují evangelickou školu. Mezi oběma školami panuje konkurenční prostředí, jež musí často napravovat správní orgány. V době kolem roku 1792 je v Pržně zapsáno 139 školou povinných dětí. V obou školách vyučují jak kvalifikovaní učitelé, tak, v jistých obdobích, místní řemeslníci. Učitelé většinou vykonávají práci obecního písaře a mají tak velké povědomí o věcech obecních. V roce 1931 je evangelická škola zbourána a na jejím místě v roce 1932 otevřena škola, která měla čtyři učebny, pracovnu, kuchyň, pokoj pro přespolní žáky, sborovnu, kabinet a byt pro ředitele. V suterénu byly místnosti pro veřejnou knihovnu a MNV. Škola vzdělávala žáky z Pržna, blízkého okolí z okrajových částí obce Mikulůvka a Jablůnka, stejně je tomu i nyní.

Od 1. března 1948 je též v budově školy zřízena i Mateřská škola, která se stala její nedílnou součástí. V průběhu let byla změněna celková tvář i vybavení školní budovy, aby lépe vyhovovala narůstajícím nárokům na vzdělávací proces.

Stáří budovy vyvolalo požadavky na rekonstrukce, neboť poslední velké zásahy byly vykonány v letech 1967- 1968. Bylo zavedeno plynové vytápění, v roce 2005 byla provedena celková rekonstrukce kuchyně a jídelny tak, aby odpovídala požadavkům EU, v roce 2006 byla provedena výměna oken a instalace předokenních rolet a sítí, čímž se zlepšily podmínky pro větrání, vytápění a cirkulaci vzduchu. Sociální zařízení v celé budově byla rozsáhle rekonstruována.  V suterénu budovy byla zbudována relaxační místnost, využívaná pro pohybové činnosti a práci školní družiny a dále zde bylo zbudováno sociální zázemí pro činnost výtvarné dílny a školní družiny. Plán oprav počítá s dalšími dílčími opravami, jež jsou závislé na finanční situaci obce. Škola byla vybavena výpočetní technikou a připojena na internet. Škola i obec se snaží, aby i v této oblasti poskytovala svým žákům co nejkvalitnější zázemí pro moderní formy vzdělávání.