Obsah

Základní škola Pržno 

je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

Novinky

26.03.2020

Sešity pro žáky 3. a 5. ročníku

Sešity pro žáky 3. a 5. ročníku

Detail

23.03.2020

Změna informací o domácí výuce

Od dnešního dne se bude zadání domácí výuky uvádět do speciálně vytvořené kolonky SAMOSTUDIUM

Detail

23.03.2020

DOMÁCÍ PRÁCE PRO ŽÁKY 5.roč na týden 23.03. - 27.03. 2020

DOMÁCÍ PRÁCE PRO ŽÁKY 5.roč na týden 23.03. - 27.03. 2020

Detail

23.03.2020

INFO K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

INFO K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Detail

23.03.2020

Domácí práce

Zadání učiva pro 1. ročník na 23.-27.3

Detail

23.03.2020

Domácí úkoly pro žáky 3. roč. na týden 23. 03. - 27. 03.

Domácí úkoly pro žáky 3. roč.

Detail

21.03.2020

Domácí příprava 4. ročník

Zadání domácí práce pro 4. ročník na týden 23. - 27.3

Detail

17.03.2020

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

INFORMACE K ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ V DOBĚ KARANTÉNY

Detail

17.03.2020

STRAVNÉ ZA BŘEZEN 2020

Stravné za BŘEZEN 2020

Detail

17.03.2020

Domácí příprava

Zadání domácí práce na 18.-20.3.pro 4. ročník

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

Vánoční besídka u lípy 2019

Vánoční besídka u lípy 2019

Vánoční besídka 2019

Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Dne 21.2.žáci 3. a 5. ročníku navštívili Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Program Slunce - Země - Měsíc byl podtržením a upevněním probraného učiva.

Pozvánka na KARNEVAL

Pozvánka na KARNEVAL

ZŠ a MŠ v Pržně Vás ve spolupráci se Spolkem rodičů srdečně zvou na TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL.