Obsah

Základní škola Pržno 

je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

12.10.2022

Ukliďme Pržno

Žáci ze ZŠ a MŠ Pržno budou sbírad odpadky v obci ve spolupráci s klienty místního Domova se zvláštním režimem.

Detail Kalendář akcí

09.09.2022

Vítání prvňáčků

Dne 1. září naše škola přivítala nově příchozí prvňácky s otevřenou náručí. FOTO

Detail Aktuality

26.05.2022

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání /česko-ukrajinsky/

Detail Aktuality

21.04.2022

Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2022-2023

Zápis dětí do MŠ

Detail Aktuality

Kalendář akcí

12.10.2022

Ukliďme Pržno 1

Ukliďme Pržno

Žáci ze ZŠ a MŠ Pržno budou sbírad odpadky v obci ve spolupráci s klienty místního Domova se zvláštním režimem.

Detail