Obsah

Základní škola Pržno 

je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

14.06.2023

Návštěva Valašského Ekocentra- přesunutý termín

Žáci naší školy pojedou do Valašského Meziříčí navštívit Valašské Ekocentrum. Bude pro ně připraven zajímavý program.

Detail Kalendář akcí

19.05.2023

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí do MŠ pro šk. rok 20243/2024

Detail Aktuality

23.06.2023

Školní výlet do KOVOZOO

Netradiční zážitek bude dopřán dětem ke konci školního roku. Pojede se autobusem do Starého Města kde navštívíme tamní zoo.

Detail Kalendář akcí

Kalendář akcí

14.06.2023

Návštěva Valašského Ekocentra 1

Návštěva Valašského Ekocentra- přesunutý termín

Žáci naší školy pojedou do Valašského Meziříčí navštívit Valašské Ekocentrum. Bude pro ně připraven zajímavý program.

Detail

23.06.2023

Školní výlet do KOVOZOO 1

Školní výlet do KOVOZOO

Netradiční zážitek bude dopřán dětem ke konci školního roku. Pojede se autobusem do Starého Města kde navštívíme tamní zoo.

Detail