Obsah

Základní škola Pržno 

je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

16.05.2024

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2024/2025

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pržno.

Detail Aktuality

21.05.2024

Focení tříd

Dne 21.5.2024 bude během vyučování probíhat focení tříd. ZŠ i MŠ

Detail Kalendář akcí

03.06.2024

Hranice dávají svobodu

Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o různých výchovných stylech s názvem HRANICE DÁVAJÍ SVOBODU.

Detail Kalendář akcí

22.04.2024

Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Plakát k zápisu do MŠ pro šk. rok 2024/2025

Detail Aktuality

Kalendář akcí

21.05.2024

Focení tříd 1

Focení tříd

Dne 21.5.2024 bude během vyučování probíhat focení tříd. ZŠ i MŠ

Detail

03.06.2024

Hranice dávají svobodu 1

Hranice dávají svobodu

Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o různých výchovných stylech s názvem HRANICE DÁVAJÍ SVOBODU.

Detail