Obsah

Základní škola Pržno 

je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

16.04.2024

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pržno

Zápis se uskuteční v úterý 16. 4. 2024 od 12:00 do 15:00 v budově školy za přítomnosti dítěte a jeho rodiče (zákonného zástupce). Letošního zápisu se zúčastní děti narozené 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 udělen odklad školní docházky.

Detail Kalendář akcí

27.04.2024

Pálení čarodějnic

Košťata s sebou

Detail Kalendář akcí

25.08.2023

Nový školní rok v MŠ

Doplnění- prosíme, dávejte svým dětem papučky s bílou podrážkou a oblečení, které je jednoduché na oblékání (bez knoflíčků, bez zipů a boty ne na zavazování). Děkujeme

Detail Aktuality

19.05.2023

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí do MŠ pro šk. rok 20243/2024

Detail Aktuality

Kalendář akcí

16.04.2024

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pržno 1

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pržno

Zápis se uskuteční v úterý 16. 4. 2024 od 12:00 do 15:00 v budově školy za přítomnosti dítěte a jeho rodiče (zákonného zástupce). Letošního zápisu se zúčastní děti narozené 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 udělen odklad školní docházky.

Detail

27.04.2024

Pálení2024

Pálení čarodějnic

Košťata s sebou

Detail