Obsah

O nás


ZŠ a MŠVítáme Vás na stránkách naší školy. Člověk se vzdělává a učí celý život. Nejdůležitější jsou však pevné základy. Naše škola Vám nabízí časem prověřené metody vzdělávání. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi, projektory a počítači. Kvalitní elementární vzdělávání je základem pro budoucí život.
Základní škola Pržno je škola malotřídního typu. Vyučuje se v pěti postupných ročnících ve dvou třídách. Budovy a prostory školy jsou kapacitou určeny až pro 36 žáků v základní škole, 28 dětí v mateřské škole, 30 žáků ve školní družině a 60 strávníků ve školní jídelně.

Jako v jiných školách i v té naší se stává nutností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu posledních let jsme pracovali s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, poruchami zraku a dále s žákem s lehkou mentální retardací. Při práci s těmito žáky spolupracujeme se SPC Zlín, Kroměříž a PPP Vsetín, Valašské Meziříčí.

Do školy dochází žáci z obcí Pržno, Jablůnka a Mikulůvka.  Škola se zaměřuje zejména na vytvoření rodinného prostředí pro děti a žáky, kvalitní výuku Anglického jazyka, rozvoj počítačové gramotnosti a environmentální a etickou výchovu.

Žáci mají možnost využít i nabídky nepovinného předmětu - náboženství. Vybrat si z množství mimoškolních aktivit a bohaté nabídky kroužků organizovaných při škole pod vedením pedagogů školy. Snahou školy je kulturní rozvoj osobnosti, škola zejména preferuje výtvarnou a dramatickou výchovu.

ZŠ a MŠNevyhýbáme se ani sportu. Populární je stolní tenis a plavání při plaveckém výcviku. K dispozici je také kroužek pohybových her. Naši žáci jsou také tradičně velmi dobrými zpěváky a divadelníky a své dovednosti předávají veřejnosti a rodičům na besídkách, také v sousední domově pro seniory.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.