Obsah

Informace


Směrnice upravující vybírání platby za stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Pržno, platná od 1.9.2019

Dle přílohy č.2 k vyhlášce o školním stravování č.107/2005 Sb. Jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

1. Strávníci 3-6 let
2. Strávníci 7-10 let
3. Strávnici 11-14 let
4. Strávnici 15 a více


Ceny stravného

MŠ celodenní stravování (svačina, oběd, svačina, pitný režim): 42,- Kč
MŠ polodenní stravování (svačina, oběd, pitný režim): 32,- Kč
MŠ s odkladem šk. docházky, polodenní: 48,- Kč
MŠ s odkladem školní docházky celodenní: 38,-Kč

ZŠ ve věku 7-10 let: 28,-Kč
ZŠ ve věku 11-14 let: 30,-Kč

 

Vydávání obědů

11:00 - 11:30  oběd MŠ
11:30 - 12:00  oběd ZŠ
12:25 - 12:55  oběd ZŠ
11:20 - 12:30  výdej do jídlonosičů pro děti a žáky, kteří onemocněli

 

Způsob přihlašování stravování

Rodič přihlašuje dítě v MŠ k vybranému typu docházky na jeden měsíc, tento typ nelze v průběhu měsíce změnit. Změnu je možno provést před počátkem dalšího měsíce.

Rodiče žáků v ZŠ přihlašují žáky dle vlastního uvážení, tzn. že dítě, které je přihlášeno se může stravování nezúčastňovat (odhlásí se).

 

Přihlášení a odhlášení

Přihlásit a odhlásit dítě a žáka ke stravování lze den předeme do 12:00 v pátek je třeba přihlásit na pondělí rovněž do 12:00.

PRVNÍ DEN NEMOCI JE MOŽNO VZÍT OBĚD DO JÍDLONOSIČE, DALŠÍ DNY JIŽ NENÍ MOŽNÉ STRAVU ODEBÍRAT.

 

Platba stravného

Provádí se za aktualní měsíc u vedoucí stravování.

MŠ - Informace o výši částky najdou rodiče  týden před termínem platby v MŠ (skříňky)

ZŠ - Informace o výši částky a dne výběru stravného získají žáci v písemné podobě. O zaplacení stravného vydává vedoucí stravování pokladní doklad.

 

Hlašení nepřitomnosti

Rodiče dětí v MŠ - přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ nebo na tel. 720 077 353

Rodiče žáků ZŠ hlásí informace o nepřítomnosti osobně učitelkám nebo se odhlašují v kuchyni osobně.

Telefony
720 077 352 kuchyně
720 077 354 ředitelna školy
720 077 352 vedoucí stravování Juřicová

 


Vypracovala1.9.2021
Jana Juřicová