Informace

Směrnice upravující vybírání platby za stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Pržno, platná od 1.9.2016

Dle přílohy č.2 k vyhlášce o školním stravování č.107/2005 Sb. Jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

1.     Strávníci 3-6 let

2.     Strávníci 7-10 let

3.     Strávnici 11-14 let

4.     Strávnici 15 a více

Ceny stravného

MŠ celodenní stravování (svačina, oběd, svačina, pitný režim)                                  30,- Kč

MŠ polodenní stravování (svačina, oběd, pitný režim)                                              24,- Kč

MŠ s odkladem šk. Docházky, polodenní                                                                29,- Kč

MŠ s odkladem školní docházky celodenní                                                              35,-Kč

ZŠ ve věku 7-10 let                                                                                             23,-Kč

ZŠ ve věku 11-14 let                                                                                           25,-Kč

 

Vydávání obědů

11:00 – 11:30       oběd MŠ

11:30 – 12:00       oběd ZŠ

12:25 – 12:55       oběd ZŠ

11:20 – 12:30       výdej do jídlonosičů pro děti a žáky, kteří onemocněli

 

Způsob přihlašování stravování

Rodič přihlašuje dítě v MŠ k vybranému typu docházky na jeden měsíc, tento typ nelze v průběhu měsíce změnit. Změnu je možno provést před počátkem dalšího měsíce.

Rodiče žáků v ZŠ přihlašují žáky dle vlastního uvážení, tzn. že dítě, které je přihlášeno se může stravování nezúčastňovat (odhlásí se).

 

Přihlášení a odhlášení

Přihlásit a odhlásit dítě a žáka ke stravování lze den předeme do 12:30, v pátek je třeba přihlásit na pondělí rovněž do 12:30.

PRVNÍ DEN NEMOCI JE MOŽNO VZÍT OBĚD DO JÍDLONOSIČE, DALŠÍ DNY JIŽ NENÍ MOŽNÉ STRAVU ODEBÍRAT.

 

Platba stravného

Provádí se za aktualní měsíc u vedoucí stravování.

- Informace o výši částky najdou rodiče vyvěšenou týden před termínem platby na dveřích MŠ.

- Informace o výši částky a dne výběru stravného získají žáci v písemné podobě. O zaplacení stravného vydává vedoucí stravování pokladní doklad.

Hlašení nepřitomnosti

Rodiče dětí v MŠ – přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ nebo na tel. + 420 720 077 353

Rodiče žáků hlásí informace o nepřítomnosti osobně učitelkám nebo odhlašují v kuchyni osobně. Telefony + 420 720 077 352 kuchyně, + 420 720 077 354 ředitelna školy, +420776 661 591 vedoucí stravování Juřicová.

 

 

Vypracovala 30. 1. 2017          Jana Juřicová